Skip to content

Historia

Nastolan Reserviläiset ry

60 v – maanpuolustustyötä Nastolassa

 Lokakuisena tiistaina 29.10.1957 kokoontui joukko henkilöitä neuvottelutilaisuuteen kahvila ”Maneliin” Lahdessa. Tilaisuuden avasi Nastolan Reserviupseerikerhon edustaja Kapteeni Paavo Lemola joka esitti, että Nastolaan perustettaisiin Reservin Aliupseeriyhdistys. Puheenjohtajana kokouksessa toimi Veikko Kuokkanen ja pöytäkirjan pitäjänä oli Pauli Vänttinen.

Tämän neuvottelutilaisuuden tuloksena oli, että perustettiin kokoonkutsumiselin, puheenjohtajana Eero Inkinen sekä jäseninä Veikko Kuokkanen, Väinö Hyytiä, Lassi Kunnas, Ensio Mälkönen, Olavi Sipilä Valter Tuomenoja ja Heimo Viikari.

Samaisen tilaisuuden lopetussanat lausui Kapt. Paavo Lemola joka samalla esitti toivomuksen, että perustettava kerho mahdollisuuksien mukaan olisi yhteistoiminnassa Reserviupseerikerhon kanssa.

Marraskuussa 17.11.1957 pidettiin yhdistyksen perustamiskokous, puheenjohtajana Eero Inkinen; 2§: Päätettiin yksimielisesti perustaa Nastolan Reservialiupseerit ry.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Inkinen, sekä johtokunnan jäseniksi: Väinö Hyytiä, Ensio Mälkönen, Olavi Sipilä, Antero Paronen, Tauno Kanninen, Pauli Vänttinen ja varalla Toimi Siponen ja Lasse Kaalamo.

Joulukuussa 15.12 1957 päätettiin perustaa laulukuoro yhdessä Nastolan Reserviupseerikerhon kanssa, nykyinen Nastolan Mieskuoro.

Elokuussa 16.8.1958 yhdistykselle päätettiin hankkia oma lippu jonka naulaustilaisuus pidettiin 26.12.1960. Rovasti Ensio Mäkelä vihki lipun käyttöön Nastolan kirkossa 22.5.1961.

Kesäkuussa, 19.6.1961 vietettiin maanpuolustus-juhlaa Nastolassa, järjestelyt hoidettiin yhteistyössä Reserviupseerikerhon kanssa.

60-luku oli vilkasta toiminnan aikaa jäsenmäärän noustessa reilusti yli 200 henkilön.
Ehkäpä mittavin hanke näiden 50v aikana on ollut ampumaradan rakentaminen Uudenkylän Arolaan. Hämeen lääninhallitus myönsi luvan ampumaradan rakentamiselle vuonna 1969. Radalle rakennettiin liikkuvat sekä kiinteät maalilaitteet.
Myöhemmin 70-luvun lopussa ampuma- rata  alueen ympärille raivattiin 800m pururata. Nyt tämä rata on purettu ja ammunnat suoritetaan Nastolan Metsästysampujien radalla Luhtaan maalla.

Vuonna 1975 yhdistykselle hankittiin oma pöytästandaari josta ensimmäinen luovutettiin Eero Pöyhöselle.
Myös piiritasolla yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisia, ollen edustettuina piirihallituksessa sekä piirin eri toimikunnissa kuten, aatteellinen toimikunta, urheilutoimikunta, ampumajaosto ja maastourheilujaosto. Kilpailutoiminnassa oltiin aktiivisia, kierrettiin sekä piirin että liiton järjestämissä kilpailuissa ympäri maata.

Reserviläisliitto perustettiin 17.4.1955 paikallisten reservinaliupseeriyhdistysten keskusjärjestöksi ja toimi 1990-luvun puoliväliin asti nimellä Reservin Aliupseerien Liitto. Vuoden 1995 lopulla tehdyllä sääntömuutoksella liitto muuttui käytännössä avoimeksi maanpuolustusjärjestöksi. Myös useimmat liiton jäsenyhdistykset ovat muuttaneet sääntöjään vastaavasti.
Myös Nastolan Reservialiupseerit ry, sääntömuutoksella muutti yhdistyksen nimeksi,

Nastolan Reserviläiset ry. Samalla jäsenyyslinja muuttui siten, että jäseneksi voitiin hyväksyä varusmiespalveluksen suorittanut henkilö, tällä jäsenyyslinjalla yhdistys jatkaa edelleen.

Nastolan Reserviläiset ry, vietti 50v- juhlaansa sunnuntaina 18.11.2007.
Juhla alkoi jumalanpalveluksella Nastolan kirkossa klo 10.00, jonka jälkeen seppeleen lasku sankarihautausmaalla.  Pääjuhlaa vietettiin Villähteen nuorisoseurantalolla ”Pyrylässä”.

Yhdistyksen 60-vuotisjuhlaa vietettiin 19.11.2017. Päivä alkoi seppeleen laskulla sankarihaudoilla ja jatkui kenttähartaudella yhdistyksen kodalla Haravakylässä. Pääjuhla vietettiin ulkoilmatilaisuutena kodalla syksyisessä, mutta sateettomassa säässä.

Nastolan Reserviläiset ry